Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

На 3 декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

Дата на публикуване: 03.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

Да бъдем съпричастни и толерантни е най-малкото, което дължим на уязвимите групи като общество. Да отстояваме правата им, да подобряваме социалната и обществена среда е отговорност на всички нас, институции и граждани. Степента на нашите усилия и нашето отношение са лакмусът, който показва степента на развитие на цялото ни общество.

От Областна администрация Ви уверяваме, че имате нашата подкрепа и съпричастност. Пожелаваме Ви да бъдете здрави, все така борбени и да не спирате да отстоявате себе си! В наше лице винаги ще имате добър  партньор и верен приятел! 

 

Инж. Александър Пандурски,
Областен управител на Кюстендил

На 3 декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания