Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда

Дата на публикуване: 03.10.2022
Последна актуализация: 03.10.2022

Европейската комисия обяви 2022 година за Европейска година на младежта. Мотото, под което Министерството на младежта и спорта провежда инициативи и събития по време на Европейската година на младежта е „Устойчиво развитие – Европа 2050: Да чуем младите хора на България“.

Линк към обявата: Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда

С цел да стимулира креативното дизайнерско мислене на младите хора в рамките на устойчивото развитие, Министерство на младежта и спорта обяви Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда.

Обявата е публикувана на Националната информационна система за младежта (НИСМ), както и на фейсбук страницата на НИСМ.