Областният управител Катя Димитрова присъства на проведеното днес Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила еко”

Дата на публикуване: 12.05.2022
Последна актуализация: 12.05.2022

Община Дупница ще внесе в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ проект за финансиране изграждане на една клетка, съпътстваща инфраструктура и довеждащи водопровод, канализация и електрозахранване.

Това решиха представителите на общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила еко” на проведеното днес Общо събрание. То се състоя в Дупница, в присъствието на областния управител Катя Димитрова. 

Подаването на проекта за финансиране е възможно, след като работния проект за изграждане на регионално депо получи разрешение за строеж, което е и едно от условията за финансиране. 

В рамките на днешното Общо събрание, представителите на общините обсъдиха напредъка по отношение реализацията на проектите за изграждане на инсталации за предварително третиране на на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020. Регионалното сдружение изпълнява два такива проекта, по които се изграждат по две инсталации – на територията на община Кюстендил за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно и на територията на община Дупница - за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. 

Водещите общини Кюстендил и Дупница отчетоха, че няма забавяне в строителството и съответно в изпълнението на проектите. 

Реализирането на проекта за изграждане на депо за неопасни отпадъци е изключително важно за региона. Около това становище се обединиха членовете на „Рила еко”.  Регионалното сдружение за управление на отпадъците бе създадено през 2011 г., на основание Закона за управление на отпадъците след решения на Общинските съвети в общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно. Неговата цел е изграждане на регионална система за управление на отпадъците, чрез изграждане на  територията на община Дупница на регионален център за управление на отпадъците  и свързаните с това съпътстващи дейности. 

Областният управител присъства на проведеното днес Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила еко”