Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Поздравителен адрес за началото на учебната година

Дата на публикуване: 15.09.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ, 

СКЪПИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ,

Началото на учебната година носи светлина – то е проницателен поглед към познанието и духовността. На този ден отново пламва искрата на учението, на незабравимото вълнение от звука на училищния звънец.