Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Поздрав по случай новата учебна година

Дата на публикуване: 15.09.2023
Последна актуализация: 15.09.2023

Уважаеми учители и ученици, родители и експерти в сферата на образованието

Най-сърдечно Ви поздравявам с първия учебен ден на новата 2023/2024 учебна година! 

Пожелавам тя да бъде за всички Вас спорна, успешна и ползотворна! Пожелавам да започне с хубави емоции, които да не Ви напускат през цялата учебна година! Да бъде надграждаща и да открие много нови перспективи пред Вас! 

 

Родители, бъдете търпеливи и мили със своите деца. Учете ги колко е важно да уважават своите учители и да ценят знанията и мъдростта, които получават от тях. 

Драги учители, във Вашите ръце е образованието и възпитанието на нашите деца и внуци. Благодарим Ви от сърце, че досега винаги сте били добър пример за тях и влагате толкова енергия, търпение и сили, за да ги обучавате! 

Мили първолаци, това, което Ви предстои, е ново и малко трудно, но също така вълнуващо и само за Ваше добро. Бъдете с отворени сърца и умове! Ценете и слушайте Вашите учители. 

На всички ученици пожелавам една година на надграждане, успехи и вълнуващи преживявания. Учете и давайте всичко от себе си сега, за да положите стабилни основи на едно перспективно и добро бъдеще за себе си! 

На добър час! 

 

 

С уважение,

Инж. Александър Пандурски 

Областен управител на Кюстендил

Александър Пандурски