Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Поздрав по случай Професионалния празник на пожарникаря

Дата на публикуване: 14.09.2023
Последна актуализация: 14.09.2023

 

Уважаеми огнеборци от област Кюстендил,

Приемете моите най-искрени поздрави по случай Професионалния празник на пожарникаря, който се отбелязва на днешния светъл и голям църковен празник – Кръстовден!

Имате моето най-дълбоко уважение и признателност за Вашия професионализъм, смелост и отдаденост при изпълнение на служебните задължения!

Рискувате живота и здравето си в критични и опасни ситуации, винаги отговорно изпълнявайки служебния си дълг. Вие сте достоен пример за цялото общество! 

Пожелавам Ви да имате здраве, лично и семейно щастие! 

Пожелавам да имате безаварийна работа и нека Бог винаги Ви закриля! 

 

С уважение,

Инж. Александър Пандурски 
Областен управител на Кюстендил 

Поздрав по случай Професионалния празник на пожарникаря