Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Провеждане на консултации за състав на Районна избирателна комисия - Кюстендил за провеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

Уведомявам  Ви,  че  на  основание   чл. 60, ал.1  от  Изборния кодекс насрочвам провеждане  на  консултации  за  определяне  състава  на  Районна  избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., на 06.08.2022  г. от 10:00 часа в залата на ІІ етаж –  сградата на Областна администрация -  Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.