Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Работна среща между РИК и областния управител

Дата на публикуване: 13.03.2023
Последна актуализация: 26.04.2023

Среща в работен формат между ръководството на РИК - Кюстендил и областния управител инж. Александър Пандурски се проведе днес в Областна администрация. 

По време на срещата двете институции, ангажирани с изборния процес, обсъдиха подготовката му в областта, взаимодействието с общините и МВР и как ще се осъществи преносът на устройствата за видеонаблюдение след провеждане на изборите. Все още проблем представлява липсата на яснота по отношение на доставянето, използването и връщането на устройствата за видеонаблюдение. 

Председателят на РИК Венцеслав Механджийски обясни, че предстоят смени на членовете на секционните избирателни комисии. “Малко са обаче смените, което е добре. Няма нищо притеснително. Чакаме ЦИК да разреши да публикуваме бюлетината. Чакаме методическите указания да излязат и да си направим график за обученията.”

Механджийски обясни, че общините вече са започнали да си закупуват паравани за секционните комисии. “От ЦИК посочиха, че може да се използват и старите”, уточни председателят на РИК. 

Работна среща между РИК и областния управител