Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Солидарни с Украйна

Дата на публикуване: 24.02.2024
Последна актуализация: 24.02.2024

Светът отбелязва втората годишнина от нахлуването на Русия в Украйна. Акт на агресия, който промени завинаги европейската сигурност и световния мир. 
България остава солидарна с Украйна и нейната борба за свобода, демокрация и справедлив мир. 

solidarniUkraina