Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Старото сметище над Дупница е вече история

Дата на публикуване: 26.09.2023
Последна актуализация: 27.09.2023

Старото сметище над Дупница е вече история. Рекултивацията приключи, започва затревяването му.

Обгазяването на Дупница от градското сметище е вече официално в миналото. Днес бе открито новото рекултивирано депо над ж.к. “Бистрица”. На събитието присъстваха областният управител инж. Александър Пандурски, кметът на общината инж. Методи Чимев, зам.-кметовете Крум Милев и Олга Китанова, изпълнителите на проекта – Консорциум „Еко Дупница“, строителният надзор, кметове на населени места от общината, пожарна безопасност, граждани и медии.

“Над 60 години това сметище тровеше хората в община Дупница. Всяко запалване носеше своите главоболия за всички ни. Имайте предвид, че това бе най-тежкото депо за рекултивация, каквото в България няма. Миналата година, когато бяха на първата проверка при нас, после в кабинета ми, бяха категорични: „Не вярвахме. Това е без аналог в страната заради всички трудности, като денивелация, далекопроводи и да не ги изброявам всички. Ето, че с обгазяването се свърши. И тук искам да благодаря на всички – от служителите в отдел „Екология“, през заместниците Крум Милев и Олга Китанова, които изнесоха тежестта, на изпълнителите, които въпреки катаклизмите, свързани с инфлацията – не спряха нито за миг да работят. Не мога да не изкажа специални благодарности и на областния управител г-н Пандурски. В годините по реализацията на рекултивацията, съгласувателните процедури с предшествениците му се бавеха, закъсняваха, но откакто г-н Пандурски застъпи на този пост, получихме максимална помощ и съдействие и не губехме време, за да стигнем до този момент“, заяви инж. Чимев, след което заедно с гостите прерязаха символично лентата. 

“Радвам се и за хората от Пожарна безопасност, които в годините досега бяха принудени да реагират при всяко запалване и да се чудят как да стигнат и как да потушават пламъците и дима. Благодаря Ви за всички усилия през годините. Оттук насетне вече няма да бъдете търсени с този проблем“, обърна се към представителите на ПБЗН инж. Чимев.

Рекултивацията бе изпълнена по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” с безвъзмездна 100-процентова финансова помощ в размер на 5 756 082,18 лв. с ДДС.

Старото сметище над Дупница е вече история