Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Световният ден на водата - 22 март

Дата на публикуване: 09.03.2023
Последна актуализация: 09.03.2023

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март.

Темата на Световния ден на водата тази година е "Ускоряване на промяната: партньорства и сътрудничество".