Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Успешно приключва проекта за рекултивация на депото за неопасни отпадъци в община Сапарева баня

Дата на публикуване: 28.06.2022
Последна актуализация: 28.06.2022

Зам.-областният управител Любомир Терзийски и гл. секретар на Областна администрация-Кюстендил Гергана Михайлова присъстваха на заключителна пресконференция по проект „Рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, която се проведе в понеделник – 27.06.2022 г.

На пресконференцията присъстваха кметът на община Сапарева баня Калин Гелев, зам.-кметовете Емилия Елчинова и Славчо Коларски.

Бенефициентът по проекта е Сапарева баня. Общата стойност на проекта e 948 852,16 лв. Цялата стойност е безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.” в т.ч.: размер на финансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 806 524,34 лева и национално съфинансиране - 142 327,82 лева. 

Общата цел на проекта е подобряване на управлението на отпадъци на територията на община Сапарева баня и ограничаване на рисковете за околната среда и здравето на населението на територията на общината посредством осъществяване на техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14.
Специфична цел на проекта е извършване на техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци на община Сапарева баня с оглед изпълнение на задълженията на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Проектът стартира на 31.07.2020 г. и ще приключи на 30.06.2022 г.

В резултат на изпълнението на проекта е  реализирана успешно рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, което ще допринесе за подобряване на  здравето и качеството на живот на жителите и гостите на община Сапарева баня и подобряване на качеството на околната среда.