Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

В Сапарева баня се проведе Балканска кръгла маса, посветена на „Здравословните води на България – икономически и социални ползи“

Дата на публикуване: 18.09.2023
Последна актуализация: 25.09.2023

Участниците във форума с предложение Сапарева баня да стане курорт от национално значение. 

Кметът Калин Гелев стана посланик на Wellness & SPA културата. Подписан бе и договор с НСА за прием на студенти и тяхното професионално реализиране в нишов туризъм. 

През изминалия уикенд Сапарева баня бе домакин на Балканска кръгла маса, която представи българските постижения в науката, образованието и бизнес продуктите чрез иновации в Wellness & SPA индустрията и нишов туризъм, разработени и финансирани от ЦВП „Наследство БГ“. Форумът се състоя в курортно село Паничище, под патронажа на Министерство на икономиката и Министерство на младежта и спорта, с любезното домакинство на кмета на община Сапарева баня Калин Гелев и Мега проект „Сапарева баня, Кюстендил, България“, в сътрудничество с Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Сред участниците в широкия форум бяха областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски и бившият зам. областен Валентина Караганова. 

Темата на събитието бе: „Здравословните води на България - икономически и социални ползи“. Основен акцент по време на форума бе промотирането на здравната превенция чрез социални иновации за постигане на икономика, основана на знанието. Сред целите на събитието бе и споделяне на изграден ефективен модел за инвестиции и превръщане на Сапарева баня в „SPA перлата на Балканите“, чрез въвеждане на научни иновации за персонализиране на услуги за нишов туризъм, партньорски мрежи и публично-частно партньорство, изградени в рамките на ЦВП „Наследство БГ“.

„Целта ни е покажем и да рекламираме здравословните води на Балканите и на Сапарева баня. Има още много ползи, които можем да извлечен от това богатство, с което природата ни е дарила тук –минералната вода“, обясни кметът Гелев. „Водата е здраве, за да го имаме, трябва да има и профилактика, не само лечение“, подчерта Калин Гелев и сподели, че Общината е осъществила проучване относно ползите на водата съвместно с НСА, БАН и СУ „Св. Климент Охридски“. 

Градоначалникът на Сапарева баня и областният управител инж. Александър Пандурски бяха наградени с почетните звания: “Посланик по Wellness & SPA култура” и „Кавалер на Син клъстер“. Син клъстер е международно доброволно младежко движение, инициирано от първите випуски на магистърската програма „SPA култура, източни и аква практики“. Негова мисия е да разпространява нов вид култура в общуването с водата, знанията за клъстерната структура и памет на водите, както опазването на водите чисти за следващите поколения. 

По време на събитието за първи път бе представена визионерска научна концепция на ЦВП „Наследство БГ“ за изграждане в България на икономика, основана на знанието, осигуряваща интелигентен приобщаващ растеж, чрез насочване на инвестиции в мега-проект за изграждане на Сапарева баня в „SPA перлата на Балканите“ и въвеждане на научни иновации, свързани с уникалния потенциал за рекреация на българските минерални води. За първи път бяха презентирани нови образователни програми, внедрени в практиката, както научни иновации, стратегии, концепции, креативни бизнес продукти, проектни инструменти и нови политики за мотивиране на клъстерна отговорност относно култура на качеството при обучението на специализирани кадри и при използване на водата за здравна превенция, социално-икономически растеж, дълголетие и уелбийнг. 

Български изследователи от научния екип на проф. Бистра Димитрова представиха най-новите си резултати за превръщане на България в Smart Wellness & Spa дестинация, предлагаща Smart Wellness кристални терапия със структурирани скъпоценни камъни, Smart Wellness хидротерапии със структурирана вода и иновативни антистрес и антиейдж психо релаксиращи, добавена VR или моделиращи аква Well-being технологии. Базово изискване на концепцията е внедряване на електромобилен транспорт в зоните за туризъм, за да се запази чистотата на българския въздух.

По време на кръглата маса кметът на Сапарева баня и ректорът на НСА „Васил Левски“ подписаха билатерален договор за прием на студенти и тяхното професионално реализиране в нишов туризъм.

А на база разработен научен доклад в БАН, проф. Ставрева направи предложение Сапарева баня да бъде обявена за курорт с национално значение, а не с местно, както е досега. Докладът ще бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет. 

За първи път изследователи от научният екип на проф. Бистра Димитрова представиха българските постижения в сектора и глобални научни изследвания на основа вода, акредитиран български образователен модел за обучение на специализирани кадри за Wellness & SPA сектора и привличане на младите хора за Европейска и Балканска професионална реализация чрез дипломиране в специализирани програми за въведените в НКПД професии и длъжности: управител на SPA център, управител на Wellness център, управител на Thalasso център.