Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Възможности за кандидатстване по Национален план за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване: 09.09.2022
Последна актуализация: 09.09.2022

От Министерство на иновациите и разтежа напомнят за възможностите да се кандидатства до 21 септември по Плана за възстановяване.

Между 35 000 лв. и 700 000 лв. могат да получат МСП за закупуване на нови машини и софтуер по мярката ни „Технологична модернизация“. Общият ѝ бюджет е 260 млн. лв. 

Кандидатстването по нея е отворено през системата ИСУН 2020 – https://bit.ly/3z4jZ7l. Подадените до момента проекти са 43 

Кой може да кандидатства: 

  • производствени фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. 

Допустими са още:

  • филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции
  • предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали
  • компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност