Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”

Дата на публикуване: 23.11.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години.