Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CL0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CD2
Държавна собственост Военни паметници Водни обекти – публична държавна собственост за общо водовземане и ползване Обществени поръчки Областна транспортна схема Дейност на комисии и съвети Списък на язовирите на територията на област Кюстендил

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 31.08.2022