Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областeн управител

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 02.08.2023

Кристиян Иванчов

Заместник областен управител на Област Кюстендил от 27.07.2023 г.

Кристиян Иванчов е от гр. Кюстендил, юрист и предприемач.

След Професионалната гимназия по туризъм в града, завършва и магистратура ‘’Право’’. Започва професионалния си път като служител в Агенцията по заетостта. От 2004 до 2015 г. заема различни длъжности, включително и ръководни, в сферата на събирането на необслужвани кредити в една от водещите финансови институции в страната. От 2015 г. развива собствен бизнес в областта на туризма. Кристиян Иванчов е на 42 г., семеен, с две деца.

Със заповед от 27 юли 2023 г. на министър-председателя на Р България акад. Николай Денков, той е назначен на поста заместник областен управител на област Кюстендил. 

 

Контакти:
Тел.: (+359)78550650
Факс: (+359)78550690
e-mail: k.ivanchov@kn.egov.bg