Областна комисия „Военни паметници“

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Областен управител

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заместник Областен управител

СЕКРЕТАР: Гл. експерт в дирекция АПОФУС - ССИ и ОМП