Областен експертен съвет по устройство на територията

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

Съставът се определя за всяко заседание със заповед на Областния управител