Комисия по заетост към областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

Със Заповед № РД-22-150/15.06.2021 г. на Областния управител инж. Александър Пандурски се определя състава на комисията по заетост::

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Пандурски - областен управител на област Кюстендил
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Гогев - заместник областен управител на област Кюстендил
СЕКРЕТАР: Юлиан Карпузов – и. д. директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Кюстендил 

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Инж. Георги Илинов – Заместник областен управител на област Кюстендил
2. Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил
3. Василка Манчева -  Директор на Дирекция АКРРДС , Областна администрация Кюстендил
4. Силвия Стоянова  - Младши експерт, Дирекция АКРРДС, Областна  администрация  Кюстендил
5. Станислава Поповска - Директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, град Благоевград
6. Виолина Лазова – Ал Хадж Ахмад - Директор на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Дупница
7. Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария  и управление на собствеността”, Община Кюстендил
8. Ели Подгорска – Директор на Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност“, Община Дупница
9. Славчо Коларски - Зам. кмет по социални дейности, култура и евроинтеграция, Община Сапарева баня
10. Тома Ташков - Младши експерт, Община Кочериново
11. Лазар Чавков - Зам. кмет на Община Рила
12. Георги Величков – Зам. кмет на Община Бобошево
13. Красимира  Методиева – Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
14. Мая Арсова - Секретар на Община Невестино
15. Василка  Кирилова - Секретар на Община Трекляно
16. Мая Спасова - Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Кюстендил
17. Радостина Васева - Директор РД “Социално подпомагане” – Кюстендил
18. Яни Георгиев - Председател на РС на КНСБ, гр. Кюстендил
19. Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Кюстендил
20. Тодорка Дамянова - Председател на РС на КНСБ, гр. Дупница
21. Йорданка Германова - Председател на СРС  на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
22. Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
23. Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
24. Даниела Стоянова - Секретар на Регионална занаятчийска камара – Кюстендил
25. Станислав Георгиев - Председател на „Сдружение по туризъм –Кюстендил”
26. Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
27. Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
28. Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
29. инж. Стоян Стоилов - Председател на Областно представителство –  Кюстендил на Камара на строителите в България

2021

Протокол № КД-04-79/12.05.2021 г.
Протокол № РД-18-73/16.04.2021 г.
Протокол № РД-18-40/11.02.2021 г.

2020

Протокол № РД-18-170/30.10.2020 г.
Протокол № РД-18-87/25.06.2020 г.
Протокол № РД-18-63/11.06.2020 г.