Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 08.02.2024

Със Заповед №ОА-РД-15-6/08.02.2024 г. на Областния управител инж. Александър Пандурски се определя състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Пандурски- областен управител на област Кюстендил

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Зарева-Йорданова- заместник областен управител на област Кюстендил

СЕКРЕТАР: Силвия Стоянова- старши експерт в д-я „АКРРДС“ при Областна администрация Кюстендил;

ЧЛЕНОВЕ:
1.    Мая Стойчева-Николова- началник на Регионално управление на образованието- Кюстендил
2.    Д-р Златко Величков- директор на Регионална здравна инспекция – Кюстендил
3.    Инж. Параскева Мицова- началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол“- Кюстендил
4.    Радостина Васева- директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Кюстендил
5.    Ивелина Иванова-Тамакярска- и. д. началник на отдел „Статистически изследвания“ – Кюстендил
6.    Старши комисар Светослав Григоров- директор на ОД на МВР- Кюстендил
7.    Йордан Домозетов- директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил
8.    Наско Станимиров- директор на Дирекция „АФПД“ към РИОСВ- София
9.    Светослава Макенджиева- началник на отдел при Община Кюстендил
10.    Валентина Караганова- заместник кмет „Социални дейности“ на Община Дупница
11.    Михаела Динева- директор на дирекция при Община Сапарева баня
12.    Ива Чреногорска- заместник-кмет на Община Кочериново
13.    Лазар Чавков- заместник-кмет на Община Рила
14.    Красимира Методиева- началник на отдел при Община Бобов дол
15.    Миланчо Геров- заместник-кмет на Община Бобошево 
16.    Йордан Глогов- заместник-кмет на Община Невестино
17.    Димка Борисова- заместник-кмет на Община Трекляно
18.    Сашо Ковачев- председател на УС на Сдружение „ЛАРГО“- Кюстендил
19.    Юлия Любенова- председател на Сдружение „Амала-Приятели“- Дупница
20.    Петър Игов- председател на Читалище „Васил Левски 1965“- Кюстендил


 

Протокол №КД-03-152/31.08.2022 г.
Дата на публикуване: 31.08.2022