Областен съвет за интеграция на хората с уврежданияя

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

Председател: Областен управител на Област с административен център - Кюстендил