Областен съвет за интеграция на хората с уврежданияя

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 05.07.2021

Председател: Областен управител на Област с административен център - Кюстендил
 
Информация за минали години от стария сайт на ОА Кюстендил