Областни съвети

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 18.11.2021
  1. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
  2. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
  3. Областен съвет за тристранно сътрудничество
  4. Областен съвет за интеграция на хората с увреждания
  5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия
  6. Областен съвет по сигурност
  7. Областен експертен съвет по устройство на територията
  8. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил
  9. Областен съвет за развитие
  10. Областен съвет по условията на труд