Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18K1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI1

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 27.02.2023

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

СЕКРЕТАР: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

ЧЛЕНОВЕ: 

 1. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ
 2. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП КЮСТЕНДИЛ
 3. ДИРЕКТОР НА НОИ КЮСТЕНДИЛ
 4. ДИРЕКТОР НА РЗОК КЮСТЕНДИЛ
 5. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ
 6. НАЧАЛНИК НА РУО КЮСТЕНДИЛ
 7. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИТНИЧЕСКО БЮРО - КЮСТЕНДИЛ
 8. ДИРЕКТОР  НА РД „ГП“ КЮСТЕНДИЛ
 9. КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА
 10. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 11. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 12. УПРАВИТЕЛ  НА „КАБЕЛ САТ - ЗАПАД“ ООД
 13. ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА „ДАРИК“ РАДИО КЮСТЕНДИЛ
 14. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „КУРАЖ“ КЮСТЕНДИЛ
 15. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛАРГО“ КЮСТЕНДИЛ

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е създане на основание Решение на Министерски съвет  №77 от 11.02.2002 год. във връзка с Националната стратегия за противодействие с корупцията и указанията на комисията по превенция и противедействие на корупцията към Министерски съвет.
 
Информация за дейността на Съвета дава председателстващият Съвета чрез средствата за масово осведомяване.

Правилник за устройството и дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията