Комисии и съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2021

В този раздел ще намерите информация за действащите съвети и комисии към областният управител.