Областни комисии

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 18.11.2021
  1. Областна епизоотична комисия
  2. Областна комисия „Военни паметници“
  3. Комисия по заетост към областен съвет за развитие
  4. Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите
  5. Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
  6. Областна комисия по безопасност на движението