Областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 08.03.2021
Последна актуализация: 12.01.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Матей Попниколов - Зам. областен управител на област Кюстендил;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Саев – Директор на ОДБХ гр. Кюстендил;

СЕКРЕТАР: Евелина Марковска – главен експерт Дирекция АКРРДС при Областна администрация Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ:

 1. д-р Емил Гъгнев- Началник отдел “Здравеопазване на животните” при ОДБХ гр. Кюстендил;
 2. Старши инспектор Кирил Христов – Началник група Териториална полиция ОД МВР гр. Кюстендил;
 3. Комисар Васил Митов - Директор на РД „Гранична полиция” гр. Кюстендил;
 4. Комисар Светослав Георгиев - Директор на РД ПБЗН - Кюстендил;
 5. Димитрина Христова-Директор на ОД ”Земеделие ” гр. Кюстендил;
 6. д-р Илияна Кръстева - Директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ РЗИ гр. Кюстендил;
 7. инж. Здравчо Тодоров - Директор на „Регионална дирекция по горите” гр. Кюстендил;
 8. Милица Фиданова – младши експерт „Превантивна дейност“ при РИОСВ -София;
 9. инж. Румен Точев - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
 10. инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил.
 11. Венко Калинчев - Представител на Сдружение ЛРД ”Елен” гр. Кюстендил
 12. д-р Андрей Димитров – председател на ОК на БВС – Кюстендил
 13. инж. Василий Маринковски – началник отдел в „ЮЗДП“ ДП - Благоевград

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. Комисар Светослав Петров – зам. директор на РДГП Кюстендил
 2. инж. Никола Николов – главен експерт по лова и рибарството – РДГ Кюстендил
 3. д-р Красимира Панчева – главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ РЗИ Кюстендил
 4. Ст. инсп. Ивета Борисова – н-к на група Оперативен център при РДПБЗН – Кюстендил
 5. инж. Милен Йорданов – главен инспектор ОО „АА“ – Кюстендил
 6. Маряна Шукерова – главен директор на ГД Аграрно развитие, ОД Земеделие – Кюстендил
 7. инж. Нели Александрова – старши експерт отдел „ИРД“, ОПУ - Кюстендил
 8. Радослав Боюклийски – Началник сектор Пътна полиция ОД МВР Кюстендил
 9. Валентина Алексиева – главен експерт „Превантивна дейност“ при РИОСВ –София;

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

2021 г.

Протокол №РД-18-76/23.04.2021 г.

Протокол №РД-18-63/29.03.2021 г.

Протокол №РД-18-20/21.01.2021 г.

2020 г.

Заповед №РД-20-303/11.12.2020 г.

Протокол №РД-18-195/09.12.2020 г.

Протокол №РД-18-159/09.10.2020 г.

Заповед №РД-20-226/06.10.2020 г.

Протокол №РД-18-146/16.09.2020 г.

Заповед №РД-20-212/14.09.2020 г.

Протокол №РД-18-99/09.07.2020 г.

Заповед №РД-20-50/21.02.2020 г.

Протокол №РД-18-30/20.02.2020 г.

Протокол №РД-18-26/04.02.2020 г.

Протокол №РД-18-11/16.01.2020 г.