Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSORR4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOR71

Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 06.03.2023

Постоянен състав на „Областен съвет за развитие на област Кюстендил“, както следва:

Председател:
1.    инж. Александър Пандурски – Областен управител на Област Кюстендил;

Заместник председател:
2.    Валентина Караганова – Заместник областен управител на Област Кюстендил;

Секретар: 
3.    Ясен Плачков – Главен експерт, д-я АКРРДС при Областна администрация Кюстендил; 

и Членове:
4.    Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил; 
5.    Елза Величкова - Кмет на община Бобов дол;
6.    Крум Маринов - Кмет на община  Бобошево;
7.    инж. Методи Чимев - Кмет на община  Дупница;
8.    Иван Минков - Кмет на община  Кочериново;
9.    Петър Паунов - Кмет на община  Кюстендил;
10.    Димитър Стаменков - Кмет на община  Невестино;
11.    Георги Кабзималски - Кмет на община Рила;
12.    Калин Гелев - Кмет на община  Сапарева баня;
13.    Радко Петрунов - Кмет на община  Трекляно;
14.    Елеонора Христова - Представител на общински съвет - Бобов дол;
15.    Гергана Виделова - Представител на общински съвет - Бобошево ;
16.    Костадин Костадинов - Представител на общински съвет – Дупница;
17.    Райчо Калайджийски - Представител на общински съвет – Кочериново;
18.    Иван Андонов - Представител на общински съвет – Кюстендил;
19.    Росен Атанасов - Представител на общински съвет – Невестино;
20.    Владимир Владимиров - Представител на общински съвет – Рила;
21.    Васил Маргин - Представител на общински съвет - Сапарева баня;
22.    Ташко Ташев - Представител на общински съвет – Трекляно;
23.    Яни Георгиев – Областен координатор на КНСБ-Кюстендил;
24.    Йорданка Германова – Председател на СРС към КТ "Подкрепа"- Дупница;
25.    Сашо Зашев - Българска стопанска камара – Кюстендил;
26.    Ваньо Костадинов – Председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата;
27.    Бойко Недялков – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Заповед №ОА-РД-15-16/ 06.03.2023 г.
Дата на публикуване: 06.03.2023