Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18K1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI1

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР ЯНЕВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЙЧО ЦВЕТИН - ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ЧЛЕНОВЕ: 

 1. ДИРЕКТОР ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ
 2. ДИРЕКТОР ТД НА НАП КЮСТЕНДИЛ
 3. ДИРЕКТОР НОИ КЮСТЕНДИЛ
 4. ДИРЕКТОР РЗОК КЮСТЕНДИЛ
 5. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ОТДЕЛ „КЮСТЕНДИЛ"
 6. НАЧАЛНИК РИО КЮСТЕНДИЛ
 7. НАЧАЛНИК ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (МИТНИЦА)
 8. ДИРЕКТРОР  РД „ГП“ КЮСТЕНДИЛ
 9. КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА
 10. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 11. ПРЕДСТАВИТЕЛ АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 12. УПРАВИТЕЛ  РЕГИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ „ЗАПАД“КЮСТЕНДИЛ
 13. ГЛАВЕН РЕДАКТОР „ДАРИК“ РАДИО КЮСТЕНДИЛ
 14. ПРЕДСЕДАТЕЛ СДРУЖЕНИЕ „КУРАЖ“ КЮСТЕНДИЛ
 15. ПРЕДСЕДАТЕЛ СДРУЖЕНИЕ „ЛАРГО“ КЮСТЕНДИЛ

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е създане на основание Решение на Министерски съвет  №77 от 11.02.2002 год. във връзка с Националната стратегия за противодействие с корупцията и указанията на комисията по превенция и противедействие на корупцията към министерски съвет.
 
Информация за дейността на Съвета дава председателстващият Съвета чрез средствата за масово осведомяване.

Правилник за устройството и дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията