Планове

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №РД-34-111/19.04.2017г. на областния управител на област Кюстендил