Z6_PPGAHG8001DE10Q38RNFU40206
Z7_PPGAHG8001DE10Q38RNFU402S0

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

Председател: Областен  управител на област Кюстендил

Акт за създаване : На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия.

Заповед № РД-35-33/06.02.2020 г. за определяне на състава на „Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове“