Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE1LT4
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE1L31

Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в Кюстендилска област

Дата на публикуване: 18.05.2022
Последна актуализация: 05.09.2022

Поименният състав на Областния кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в Кюстендилска област е изготвен на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и т.10.1 от Плана за временна закрила в Кюстендилска област и на основание т.2 от Решение № 506 на Министерския съвет от 7 юли 2011 г. и във връзка с писмо №02.63-64/10.05.2022 г. от г-жа Калина Константинова, Заместник-министър председател по ефективно управление.

Ръководител на щаба: инж. Александър Пандурски - Областен управител на Област Кюстендил

Заседания

  • Проведено заседание на 19.05.2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа в голямата зала, ет.2 в административна сграда на Областна администрация Кюстендил, изготвен протокол № КД-03-102/19.05.2022 г. 
Заповед №ОА-РД-14-55/29.08.2022 г.
Дата на публикуване: 29.08.2022

Заповед №ОА-РД-14-31/18.05.2022 г.
Дата на публикуване: 18.05.2022