Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

Със Заповед № РД-22-154/16.06.2021 г. на Областния управител инж. Александър Пандурски се определя състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Пандурски - областен управител на Област с административен център Кюстендил
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Гогев - заместник областен управител на Област с административен център Кюстендил
СЕКРЕТАР: Силвия Стоянова – младши експерт в д-я „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мая Стойчева-Николова – Началник на Регионално управление на образованието – Кюстендил;
2. д-р Златко Величков - Директор на Регионална здравна инспекция- гр. Кюстендил;
3. инж. Параскева Мицова – Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” гр.Кюстендил при РДНСК Югозападен район;
4. Станислава Поповска - Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград
5. Радостина Васева - Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил
6. Даниела Димитрова - Началник на отдел „Статистически изследвания“ - Кюстендил при Териториално статистическо бюро – Югозапад;
7. Старши комисар Елиан Стамболийски - Директор на ОД на МВР - Кюстендил
8. Димитрина Христова - Директор на Областна дирекция ”Земеделие ” - Кюстендил
9. Светослав Василев – Заместник-кмет „Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт“ на Община Кюстендил;
10. Крум Милев – Заместник-кмет „Социални дейности“ на Община Дупница;
11. Славчо Коларски – Заместник-кмет „СДКЕИ“ на Община Сапарева баня;
12. Детелина Борисова – Заместник-кмет на Община Бобов дол;
13. Лазар Чавков – Заместник-кмет „Регионално развитие, стопанска политика и хуманитарни дейности“ на Община Рила;
14. Любка Йорданова – Заместник-кмет на Община Кочериново;
15. Костадин Гергинов – Заместник-кмет на Община Бобошево;
16. Йордан Глогов – Заместник-кмет на Община Невестино;
17. Димка Борисова – Заместник-кмет на Община Трекляно;
18. Сашо Ковачев – Председател на Управителния съвет на Сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил;
19. Юлия Любенова - Председател на Сдружение „Амала-Приятели“ – гр. Дупница
20. Петър Игов – Председател на читалище „Васил Левски 1965“ – гр. Кюстендил

 

Изграден със заповед №118 от 18.03.2005 г.