Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSORU4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOR11

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 17.10.2022
Заповед №ОА-РД-14-99/09.08.2023 г.
Дата на публикуване: 07.09.2023

Заповед №ОА-РД-14-42/17.03.2023 г.
Дата на публикуване: 07.09.2023

Областен план за защита при бедствия
Дата на публикуване: 01.08.2023

Заповед №ОА-РД-14-86/27.07.2023 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023