Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Агенция по заетостта стартира кампания „Да работиш (е) яко!“

Дата на публикуване: 31.03.2023
Последна актуализация: 26.04.2023

Агенция по заетостта стартира кампания „Да работиш (е) яко!“ по Проект „Започвам Работа“ – Компонент 1 „Активиране“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Основната цел на Проекта е осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение. 

Брошура „Да работиш (е) яко!“
Дата на публикуване: 31.03.2023