Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Със съдействието на областния управител Катя Димитрова стартира преместване на антична гробница в Сапарева баня

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2022

Стартира процедурата по преместване на античната гробница в гр. Сапарева баня, открита при изграждане на водопроводни отклонения за минерална вода в края на 2020 г. Тя е изключителна държавна собственост и до преместването й Община Сапарева баня не може да предприеме рехабилитация на улицата, на която се намира.

Министерство на културата издаде съгласуване на заданието на проект за преместване, след като областният управител Катя Димитрова постави проблема пред министъра на културата Атанас Атанасов, при посещението му в Кюстендил през месец април. Следващата стъпка до окончателното разрешаване на проблема е да бъде съгласуван самия проект, след което собствеността да бъде преобразувана от изключителна държавна собственост в публична общинска собственост. Раннохристиянската гробница от древна Германея ще бъде преместена от кръстовището на улиците  „Йордан Попвихайлов” и „Златния век” върху общински терен, намиращ се до резервоара за минерална вода на ул. „Германея”, където се предвижда обособяване на експозиционна зала с находките. Общински съвет-Сапарева баня е взел решение за определяне на мястото.

Работници се натъкнаха на нея при изграждане на водопроводни отклонения за минерална вода. Ремонтните ВиК дейности по улицата са приключени, след леки промени в трасето с цел заобикаляне на гробницата, но до днес полагането на асфалт и изграждането на тротоари и бордюри, обясни председателят на Общински съвет-Сапарева баня инж. Васил Маргин.