Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2

Комисия по заетост към областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 07.02.2024

Със Заповед №ОА-РД-15-4/05.02.2024 г. на Областния управител инж. Александър Пандурски се определя състава на комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област с административен център Кюстендил :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Пандурски - Областен управител на област Кюстендил
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Зарева-Йорданова - Заместник областен управител на област Кюстендил
СЕКРЕТАР: Силвия Илиева-Соколова – и. д. Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Кюстендил 

ЧЛЕНОВЕ:

1.    Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация- Кюстендил
2.    Василка Манчева -  Директор на Дирекция АКРРДС, Областна администрация- Кюстендил
3.    Силвия Стоянова - Старши експерт, Дирекция АКРРДС, Областна  администрация-  Кюстендил
4.    Моника Николова-Лазарова - Директор на Дирекция “Бюро по труда“- Дупница
5.    Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария  и управление на собствеността”, Община Кюстендил
6.    Ели Подгорска – Директор на Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност“, Община Дупница
7.    Илияна Базиргянова  - Главен юрисконсулт, Община Сапарева баня
8.    Тома Ташков - Старши експерт, Община Кочериново
9.     Лазар Чавков - Зам.- кмет на Община Рила
10.     Миланчо Геров – Зам.- кмет на Община Бобошево
11.     Красимира Методиева – Началник на отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
12.     Мая Арсова - Секретар на Община Невестино
13.     Василка Кирилова - Секретар на Община Трекляно
14.     Миглена Гергинова - Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Кюстендил
15.     Радостина Васева - Директор на РД “Социално подпомагане” – Кюстендил
16.     Яни Георгиев – Областен координатор на РС на КНСБ, гр. Кюстендил
17.     Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Кюстендил
18.     Тодорка Дамянова – Регионален координатор на РС на КНСБ, гр. Дупница
19.     Йорданка Германова - Председател на СРС  на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
20.     Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
21.     Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
22.     Еленка Славова - Представител на Регионална занаятчийска камара – Кюстендил
23.     Станислав Георгиев - Председател на „Сдружение по туризъм –Кюстендил”
24.     Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
25.     Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
26.     Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
27.     инж. Атанас Кирилов - Председател на Областно представителство –  Кюстендил на Камара на строителите в България

 

2021

Протокол № КД-04-79/12.05.2021 г.
Протокол № РД-18-73/16.04.2021 г.
Протокол № РД-18-40/11.02.2021 г.

2020

Протокол № РД-18-170/30.10.2020 г.
Протокол № РД-18-87/25.06.2020 г.
Протокол № РД-18-63/11.06.2020 г.

Протокол №КД-03-102/31.07.2023 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023

Протокол №КД-03-26/09.02.2023 г.
Дата на публикуване: 22.02.2023

Протокол №КД-03-92/13.04.2022 г.
Дата на публикуване: 09.09.2022

Протокол №РД-18-29/11.02.2022 г.
Дата на публикуване: 09.09.2022