Z6_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52G56
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52286

Всички анкети

Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52284

 Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Кюстендил за 2024 година