Всички анкети

 Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Кюстендил за 2022 година