Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Кюстендил

Вашето мнение е важно за нас.
1. Използвали ли сте до сега административните услуги, предоставяни от Областна администрация Кюстендил?
2. Центърът за административно обслужване (ЦАО) на удобно и лесно за достъп място ли е според Вас?
3. Времето през което бяхте обслужвани от нашите служители според Вас е:
4. Как оценявате поведението на служителите в ЦАО:
5. От къде получихте информация за предоставяните от Областна администрация Кюстендил услуги:
6. Моля, оценете качеството на обслужване при нас:
7. Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с Областна администрация Кюстендил?
8. Какво смятате, че се нуждае от подобрение